Iranian Agriculture News Agency

وبینار آموزشی تکنیکهای نوین روابط عمومی با حضور رییس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و مسئولین روابط عمومی شهرستانها استان و ادارات تابعه و با حضور جمعی از میهمانان از استانهای دیگر برگزار شد.

تعریف پروژه و کارهای تحلیلی از اولویت‌های روابط عمومی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان رضوی، سرافرازی با اشاره به تعریف پروژه برای فعالیت‌های اساسی وزارت گفت: روابط عمومی باید چالشها را شناسایی و برای آنها پروژه تعریف نماید.وی افزود:ما باید در حوزه تولیدات گیاهی، دامی، نهاده‌‌ها و آب پروژه هایی برای اجرا داشته باشیم.

رییس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی به اتاق فکر روابط عمومی وزارت اشاره کرد و گفت:سیاستها در حال تدوین میباشد که بزودی به استانها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تحلیل در روابط عمومی گفت: یک روابط عمومی توانمند باید برای شناخت کامل و تحلیل ارتباط توانایی تحلیل محتوا، پیام، فرستنده، گیرنده، بازتاب را داشته باشد.

سرافرازی افزود: روابط عمومی برای ارتباط با رسانه که نقطه اتصال سازمان با جامعه است تنها به کمیت ارتباط بسنده نکنند، بلکه برای برقراری ارتباط تأثیرگذار و تأثیرپذیر کیفیت را با استفاده از تحلیل بالا برده و نتایج مطلوب و فراخور سازمان و اجتماع را کسب کنند.

در ابتدای این دوره آموزشی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با قدردانی از حضور دکتر سرافرازی در این وبینار گفت: مسئولین روابط عمومی نه تنها بلند گوی دولت و خدمات انجام شده میباشندبلکه باید تریبون تولید کنندگان باشند.

محمد رضا اورانی اظهار کرد: روابط عمومی ها باید تلاش نمایند حجمه ای که از سوی برخی رسانه ها به وزارت وارد میشود را تعدیل کنند.

در ادامه این وبینار آموزشی حمید شکری به بیان تکنیک‌های نوین روابط عمومی پرداختند. شرکت کنندگان نیز به بیان دیدگاهای خود پرداختند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید