Iranian Agriculture News Agency

کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پروژه توسعه کشت گیاهان دارویی در سال ۹۹ را تشریح کرد.

برنامه توسعه کشت گیاهان دارویی در سال جهش تولید در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، یوسف گازران در این خصوص اظهار کرد: در سال جهش تولید این پروژه در سطح 642 هکتار از مزارع خراسان رضوی اجرا خواهد شد و پیش بینی می گردد که عملکرد گیاهان دارویی نسبت به سال 98 (229 هکتار) ، 64 درصد افزایش یابد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی اجرای بموقع طرح بهبودکیفیت و افزایش عملکرد در واحدسطح، میزان تولیدمحصول در گیاهان دارویی   بارویکرد جهش تولید در خراسان رضوی ،  27 هزارو 100 تن  افزایش یابد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این پروژه تهیه  2 طرح تحقیقاتی کاشت ،داشت وبرداشت  ومکانیزاسیون گیاهان دارویی توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استان وایجاد زنجیره تولیدمحصولات گیاهان دارویی(حداقل در10شهرستان ) در دستور کار قرار دارد.

کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: همچنین برنامه ریزی واجرای  حداقل یک دوره آموزشی گیاهان دارویی ویک بازدیدآموزشی ازسایت های جدیدگیاهان دارویی  تدارک دیده شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید