Iranian Agriculture News Agency

شورای راهبردی یکپارچه سازی اطلاعات کشاورزی در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک در راستای طرحهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خراسان رضوی تشکیل شد. مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی با اعلام این خبر افزود: این شورا مسئولیت راهبری، هدایت و نظارت بر فعالیتهای مرتبط با راه اندازی و توسعه سیاک در سطح استان را داراست.

راه اندازی شورای راهبردی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی (سیاک) در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، محمد صبور بیلندی اظهار کرد: فراهم کردن بستر اجرای مصوبات ملی طرح سیاک و دریافت گزارشهای دوره ای از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها و بررسی محدودیت ها و موانع انجام طرح و رفع آن از جمله وظایف این شورا است.

این مقام مسئول افزود: همزمان با راه اندازی شورای راهبردی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی در استان این طرح در شهرستانهای استان و مراکز خدمات نیز راه اندازی و به پیگیری مسائل مربوطه می‌پردازد.

صبور ادامه داد : از جمله وظایف مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها در این راستا پیاده سازی مصوبات ملی و استانی در خصوص سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی در سطح شهرستان است.

وی افزود: گزارشات دوره ای منظم از روسای مراکز جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد کارشناسان مسئول پهنه در طرح سیاک توسط مدیران شهرستانها دریافت و به شورای راهبردی ارسال می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید