Iranian Agriculture News Agency

جلسه هم اندیشی ایجاد شهرک های کشاورزی در شرکت های سهامی زراعی استان باحضور مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان، رئیس سازمان تعاون روستائی، مسئول نظام های بهره برداری و مسئول تشکل ها در تعاون روستائی استان برگزار شد.

اعلام آمادگی سازمان تعاون روستائی برای ایجاد شهرک های کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر شرکت شهرک های کشاورزی خراسان رضوی گفت: با عنایت به شرایط اقلیمی شهرستانها سازمان تعاون روستائی آمادگی خود را جهت ایجاد شهرک های کشاورزی اعلام کرد.

علی اکبر ایزدی افزود: در این راستا مقرر شد طی روزهای آتی جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان تعاون روستائی استان با حضور مسئولین وزارتی برگزار گردد تا مراحل شروع کار در اراضی مستعد شرکت های سهامی زراعی شهرستانها بررسی و مکان یابی شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید