Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی گفت: در کشورهای بزرگ مدیریت کشاورزی از تولید تا صادرات در دست تشکل هاست و مدیریت دولتی فقط در سیاست کلان ورود می کند. پول نفت سیستم اداری را گرفتار ارباب منشی کرده و نگاه حاکمیتی از بالا به پایین شده است.

حداقل نهاده‌های دامی باید به دست مصرف‌کننده واقعی برسد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، رئیس سازمان جهادکشاورزری خراسان رضوی همراه با مدیر امور طیور و زنبورعسل و رئیس روابط عمومی سازمان با حضور در اتحادیه مرغ تخمگذار استان ضمن خداقوت، نظرات و پیشنهادات این تشکل را در تنظیم بازار، تسهیل صادرات تخم مرغ و بررسی مشکلات تولیدکنندگان تخم مرغ دریافت کردند.

محمدرضا اورانی ادامه داد: وابستگی ما به بذر، سموم و آفت‌کش‌ها بسیار خطرناک است بنابراین هیچ راهی نداریم مگر رویه ها و رویکردها را تغییر دهیم. امروز ارزی که بتواند 100درصد نیاز کشور را تامین کند وجود ندارد و فقط 50درصد نیاز تولیدکننده را تامین می کند.

اورانی خاطرنشان کرد: باید به توانمندی‌های خودمان رجوع کنیم. بنابراین انتظار می‌رود در گام اول همین حداقل نهاده‌ای که تخصیص می‌یابد به دست مصرف‌کننده واقعی برسانید. در گام دوم از ظرفیت‌های داخلی و تولیدکننده‌ها به گونه‌ای مدیریت کنیم که بتواند به وضع موجود کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار حضور ریاست سازمان جهادکشاورزی استان را در دفتر اتحادیه به فال نیک گرفت و گفت: تاکنون سابقه نداشته روسای سازمان جهادکشاورزی شخصا در اتحادیه حضور یابند، تحریم ها و کرونا شرایط سختی را برای مرغداران ایجاد کرده و به شدت دچار کمبود خواهیم شد، حمایت روحی و روانی از مرغداران بسیار برای ما مهم است.

سیدحسین موسوی نژاد ادامه داد: اعتقاد عملی و قلبی ریاست سازمان به تشکل ها در دوسال قبل 95درصد مرغداران را تشویق به عضویت در اتحادیه کرده درحال حاضر 12شرکت فعال در شهرستان فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اتحادیه مرغ تخمگذار سودرسانی نیست بلکه خدمت رسانی درست است که تلاش کرده ایم به این سمت حرکت کنیم. در سال گذشته 110هزارتن نهاده بین اعضای اتحادیه توزیع شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید