Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی به همراه مسئول میوه های سردسیری استان،مدیر جهاد کشاورزی از طرحهای باغبانی شهرستان بازدید کرد.

بازدید مدیر باغبانی سازمان از طرح‌های باغبانی شهرستان فیروزه

 

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر باغبانی سازمان طی بازدید از پروژه گلخانه ۳ هکتاری در حال احداث شرکت بنیان انرژی بینالود گفت:این طرح از سال ۱۳۹۵ در حال پیگیری جهت جذب اعتبارات به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان بوده و دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی است.

سیدهاشم نقیبی عنوان کرد:در اولین جلسه اعتبارات سازمان با سرپرستی بانک کشاورزی موضوع جذب اعتبارات این طرح مطرح و پیگیری خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی اظهار داشت:این مدیریت تمام تلاش خود را در جهت احداث هر چه سریعتر و به بهره برداری رسیدن این طرح و سایر طرح ها را می کند.

کلیدری عنوان کرد:یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در زیر بخش باغبانی توسعه گلخانه ها و کشت در محیط‌های کنترل شده است و تسهیلات در این مورد پایین ترین نرخ بهره بانکی را دارد.

در ادامه بازدید از طرح ها، از طرح کشت بادام رقم دیر گل تونو در سطح ۲ هکتار در روستای سلیمانی انجام شد و توصیه‌های لازم در مورد هرس،مبارزه با آفات و بیماری‌ها و روش آبیاری انجام شد. در پایان، از طرح ۳ هکتاری انگور با سیستم کوردون(روسیمی) بازدید شد.

در این باغ چهار رقم ترکمن ۴،فلیم ،پیامی و سیاه ساروقی کشت شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید