Iranian Agriculture News Agency

وضعیت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در خراسان رضوی

حدود ۶۰۰ هزار هکتاراز اراضی کشاورزی خراسان رضوی قابلیت اجرای سیستم‌های آبیاری نوین را دارد.

قابلیت 600هزار هکتار اراضی کشاورزی خراسان رضوی برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی ، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی با بیان این مطلب اظهار کرد: تاکنون در سطح 150 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سامانه های نوین آبیاری اجراشده  است.

جعفر جوادی افزود: 85 درصد از تسهیلات طرحهای آبیاری نوین به‌صورت بلاعوض و مابقی( 15 درصد) خودیاری کشاورزان است.

وی ادامه داد: درسه ماهه اول سال جاری در سطح یک هزارو 800 هکتار از زمینهای زراعی استان خراسان رضوی، سامانه‌های نوین آبیاری اجراشده و 12 هزار هکتار نیز درحال اجرا است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: میزان صرفه جویی آب به ازای اجرای هر هکتار از سامانه های آبیاری نوین حدود 5 هزار و 600 متر مکعب است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید