Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی از انعکاس ۱۷۹۸خبر در پورتال سازمان طی سه ماهه اول سال۹۹ خبر داد.

رشد ۱۶۱درصدی انعکاس اخبار در پورتال سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، حسن رستمی اظهار کرد: از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تاکید بر محیط برون سازمانی است به گونه ای که موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان گفت: روابط عمومی پیشانی سازمان است اگر فعالیت های مدیریت ها توسط روابط عمومی شان منعکس نگردد، گویی هیچ اقدامی انجام نداده اند.

رستمی به اقدامات اداره روابط عمومی سازمان در افزایش کیفیت اخبار در پورتال اشاره کرد و گفت: در سه ماهه اول سال جاری 1702خبر باکیفیت از شهرستانها و 96خبر باکیفیت از مدیریت های ستادی در پورتال سازمان منعکس شده که رشد 161درصدی را نسبت به سه ماهه نخست سال قبل نشان می دهد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید