Iranian Agriculture News Agency

در رابطه با شناسایی و برخورد با متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی این استان رتبه اول کشور را کسب کرده است.

قلع و قمع 3 هزار و 600 بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی با بیان این مطلب اظهار کرد: از ابتدای سال 98 تاکنون 3 هزار 600 مورد از بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی قلع و قمع شده است.

قوسیان افزود: 600 مورد از تغییرکاربریهای غیر مجاز  قلع و قمع شده  ، مربوط به  امسال است.

وی ادامه داد: از تعداد 600 بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی که از ابتدای سال 99 قلع و قمع گردیده ، بیش از  80 بنا مربوط به شهرستانهای طرقبه ، چناران و مشهد است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید