Iranian Agriculture News Agency

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی، سرپرست شعبه شرکت شهرک های کشاورزی خراسان رضوی اهم وظایف و برنامه های این واحد را تشریح کرد.

تشریح برنامه‌های شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، علی اکبر ایزدی گفت: وظایف شعبه شرکت شهرک های کشاورزی مستقر در سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی، به دو دسته شهرک های دولتی و شهرک های خصوصی تقسیم می شود. در زمینه شهرک های خصوصی زمین و امتیازات با فرد متقاضی است و کاری که شرکت شهرک ها انجام می دهد این است در  اخذ مجوز و گرفتن تسهیلات همراهی و حمایت لازم را صورت دهد تا زودتر به نتیجه لازم برسد.

سرپرست شعبه شهرک های کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرک های دولتی با توجه به پتانسیل شهرستان مجتمع دام سبک، دام سنگین، مجتمع های گلخانه ای، یا شیلاتی مدنظر قرار می گیرد. زمین مدنظر جهادکشاورزی برای احداث شهرک کشاورزی  با وسعت حداقل 5هکتار با کمک نمایندگان مجلس و فرمانداران از اراضی دولتی یا ملی مشخص می شود. اراضی دولتی انتخاب شده طبق قوانین و ضوابط به نام شرکت شهرک های کشاورزی تملک می شود. اعتبار زیرساخت ها اعم از آب، برق، گاز از اعتبارات ملی تخصیص داده می شود. آب مورد نیاز محل احداث مجتمع از سازمان آب یا تخصیص آب در پایاب به صورت آب های زیرزمینی از سازمان‌ آب اخذ می شود. زیرساخت ها با برگزاری مناقصه میان پیمانکاران استانی تامین می شود و به متقاضیانی که قصد تولید و ایجاد بهره وری دارند به صورت فرد حقیقی یا حقوقی واگذار می شود مشروط به اینکه در پروسه ۶ماه تا یکسال این سازه ها را اجرا نمایند. قیمت زمین با امکاناتی که ایجاده شده مطابق با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری طی سه سال به صورت اقساطی دریافت و مشروط به احیاء با سند قطعی به نام متقاضی انتقال داده می شود.

ایزدی خاطرنشان کرد:  در استان های دیگر کلیه زیرساختهای موردنیاز مثل دام و گلخانه از طریق شهرک پیش رفته و در این راه معاونت تولیدات دامی، تولیدات گیاهی و مدیریت ترویج همراه و کمک حال شهرک بوده اند. تجربه موفق این همگرایی در استان‌های خراسان جنوبی و شمالی بدست آمده ولی در خراسان رضوی شعبه شرکت شهرک های کشاورزی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است که امیدواریم با کمک مدیران ستادی و شهرستان ها بتوانیم همگرایی موردنظر را ایجاد کنیم تا تامین زیرساخت‌های مجتمع های کشاورزی بیشتر منجر به تکمیل زنجیره تولید در جهت جهش تولید در استان باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید