Iranian Agriculture News Agency

روز مزرعه دیم با حضور کشاورزان و کارشناسان و مسئولین استانی و شهرستانی در قوچان برگزار شد.

برگزاری روز مزرعه پروژه امنیت غذایی در قوچان

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، این مرکز الگویی با وحدت و همکاری کشاورز، مرکز تحقیقات و همکران مدیریت جهاد کشاوری و مرکز جهاد امامقلی شهرستان قوچان به ثمر رسیده است.

اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با ذکر این مطلب افزود: ترویج و مرکز تحقیقات دو بال یک پرنده است باید مرکز تحقیقات و مدیریت ترویج در کنار هم باشند و کار اجرا شود و این وحدت و کمک به یکدیگر سبب موفقیت است.

اورانی موضوع علم را درکشاورزی مهم دانست و باید بپذیریم که کشاورزی امروز علم است همانطور که در پزشکی پذیرفته شده است و به متخصص مراجعه می کنیم وبه دنبال بهترین تجویز روش درمان هستیم اما در کشاورزی هنوز جا نیفتاده است که بایستی از متخصص این امر استفاده کنیم. بنابراین برای افزایش درآمد از یک حد به بعد باید دانش به کمک بیاید تا درکنار دانش بومی و تجربه بتوانیم تغییر را احساس کنیم و آن را به کشاورزان دیگر منتقل کنیم و در واقع این روزمزرعه همین هدف را دنبال می کند و امروز بهترین فرصت برای دیدن عینی تفاوت های نحوه مدیریت در مزرعه است. اورانی در پایان تلاش توکل توسل و تفکر را 4 عامل اساسی در موفقیت دانست.

سپس کشاورزان و مدعوین به همراه محققین و مجریان طرح از پروژه امنیت غذایی بازدید نمودند.در این طرح 6 رقم جوی دیم،11رقم نخود و 22رقم گندم دیم به صورت مقایسه ای در تیمارهای مختلف کشت شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید