Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از اجرای طرح تکثیر پیاز مزارع زعفران در این استان خبرداد.

طرح تکثیر پیاز مزارع زعفران در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی،سید هاشم نقیبی در این خصوص اظهار داشت: به منظور سامان دهی مزارع زعفران استان و ایجاد تحولی بزرگ در میزان تولید زعفران و براساس تحقیقات متوالی سنوات اخیر « طرح تکثیر پیاز مزارع زعفران » در 2 شهرستان تربت حیدریه و زاوه در سطح 2 هکتار اجرایی شده است.

وی افزود: در همین راستا با همکاری مدیریت حفظ نباتات و بخش تحقیقات نهال و بذر مرکزتحقیقات ، مزارع  زعفران کیل گیری و بررسی پیازها انجام می شود تا بتوان برای مزارع آرمانی ، پیاز مطلوب و گواهی شده تولید کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید