Iranian Agriculture News Agency

محمد رضا اورانی رییس سازمان به مناسبت بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی پیامی صادر کرد.

پیام تبریک ریاست سازمان به مناسبت بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان رضوی‏ امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیت های اجرایی، حرفه ای، علمی و الکترونیکی از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است. بنابراین از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تاکید بر محیط برون سازمانی است و در واقع منظوراز وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است.

اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است، دوچندان شده است. به گونه ای که موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها، دوام شان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.

روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است. روابط عمومی  به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران، کارکنان و مردم، مسئولیت خطیری در فرایند دسترسی مدیران،  افکار جمعی کارکنان و مردم دارند. به همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی به عنوان ساختاری که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ  و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان و مردم اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

آنچه اهمیت دارد این است که کار روابط عمومی تسهیل و خدمت به مدیریت است نه مدیر. برای آنکه محور اساسی کار روابط عمومی، کسب منافع برای کل سازمان است نه برای شخصی که در راس هرم سازمان قرار گرفته است، بنابراین باید به روابط عمومی و کارکردهای آن بهتر ومنطقی تر نگاه کرد.

لذا اینجانب ضمن تشکر وقدردانی صمیمانه ازهمکاری وتلاش آن بزرگوار درحوزه روابط عمومی  فرا رسیدن روز 27اردیبهشت را که روز ارتباطات وروابط عمومی نام گذاری شده،تبریک می گویم و امیدوارم درسال جهش تولید، شاهد توفیقات جنابعالی درخدمتگزاری بهتر وبیشتر به بخش کشاورزی استان باشیم.         

محمدرضا اورانی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید