Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی وضعیت مبارزه با علفهای هرز زراعت گندم و جو در استان را تا تاریخ هفتم اردیبهشت ماه تشریح کرد.

مبارزه با علف‌های هرز گندم و جو در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی ، حلاج نیا در این خصوص اظهار کرد:  سطح مبارزه با علفهای هرز پهن برگ در زراعت گندم و جو 70هزارو 50هکتار و سطح مبارزه با علف‌های هرز کشیده برگ در خراسان رضوی  31هزارو 928 هکتار بوده است.

وی افزود: همچنین سطح مبارزه توام با علفهای هرز (پهن برگ و کشیده برگ) 8هزارو 932هکتار و سطح مبارزه مکانیکی با علفهای هرز گندم و جو در خراسان رضوی  2532هکتار است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی سطح کل مبارزه با علفهای هرز گندم و جو تا تاریخ هفتم اردیبهشت ماه  99  در استان را  113هزارو 443 هکتار اعلام کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید