Iranian Agriculture News Agency

اولین جلسه هم اندیشی همیاران روابط عمومی (ستاد سازمان) در سال جاری با حضور رئیس اداره روابط عمومی ، روز ششم اردیبهشت ماه در اتاق جلسات طبقه ششم برگزارشد.

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی همیاران روابط عمومی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان رضوی، رئیس اداره روابط عمومی سازمان اظهار داشت : هدف از این جلسه نشستی دوستانه بین رواط عمومی سازمان و همیاران روابط عمومی  در زیر مجموعه های ستادی سازمان است.

حسن رستمی افزود: به کمک همیاران روابط عمومی برای انعکاس کارهای خوب انجام شده نیاز داریم و و بنا به فرمایش ریاست سازمان همکاران ما همیشه باید در معرض اصحاب رسانه باشند.

وی بر ارتباط موثر همیاران با  اداره روابط عمومی ستاد تاکید کرد و ادامه داد: باید زنجیره کامل ارتباطی از کار انجام شده ، تهیه خبر، ارسال خبر به روابط عمومی سازمان و انتقال  آن  به رسانه ها و وزارت برقرار شود.

سپس همیاران روابط عمومی از زیر مجموعه های مختلف ستاد سازمان ، نقطه نظرات و دیدگاهها و درخواستهای خود را ، مطرح کردند.

ایجاد گروه پیام رسان با عنوان  همیاران روابط عمومی در پیام رسان ایتا توسط اداره روابط عمومی، بروز شدن پرتال سازمان توسط همیاران روابط عمومی و ارائه گزارشات  6 ماهه زیرمجموعه های ستادی سازمان( بمنظور انعکاس هرچه بهتر فعالیت های انجام شده در بخش کشاورزی ) را می توان بعنوان بخشی  از مصوبات این جلسه نام برد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید