Iranian Agriculture News Agency

رئیس کمیته فنی قنوات کشور :

رئیس کمیته فنی قنوات کشور گفت: بایگانی اطلاعات صحیح از قنوات ، ثبت سوابق مالی و اعتباری مربوط به قنوات ، اشتراک سامانه قنوات با وزارت نیرو، نظارت بر اعتبارات هزینه شده و رتبه بندی و ارزشیابی قنوات از اهداف ایجاد سامانه قنوات بوده است.

سامانه قنوات ایجاد خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، نظر پور معاون مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی و رئیس  کمیته فنی قنوات کشور در این گردهمایی افزود: انتخاب افراد نمونه در قنوات طی سه سال گذشته  ، تهیه دستوالعمل ایمنی کار در قنوات و ایجاد سامانه قنوات سه دلیل مهم برای پیشرفت امور در بحث قنوات در کشور است.

معاون مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی و رئیس  کمیته فنی قنوات کشور خاطر نشان کرد:  مواردی چون بایگانی اطلاعات صحیح از قنوات ، ثبت سوابق مالی و اعتباری مربوط به قنوات ، اشتراک سامانه قنوات با وزارت نیرو،  نظارت بر اعتبارات هزینه شده ورتبه بندی و ارزشیابی قنوات از اهداف ایجاد  سامانه  قنوات بوده است.

وجود 16.3 درصد از قنوات کشور در استان خراسان رضوی 

جانشین رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی در هفدهمین گردهمایی کمیته فنی قنوات کشور، گفت:میزان اعتبار قنوات در سال 98 ( 138 میلیارد تومان) است  که نسبت به سال 97(92 میلیارد تومان) از رشد خوبی برخوردار بوده است.

وی افزود:16.3 درصد از قنوات کشور(   6 هزارو 882 رشته قنات) با حجم آب 7.7 میلیون متر مکعب مربوط به خراسان رضوی است و 3.12 درصد استحصال آبهای  زیرزمینی در استان از قنوات است.

جواد اسماعیلی تصریح کرد: قنوات درامر تامین آب کشاورزی ، شرب انسان ودام خصوصا در بخشهای مرکزی و جنوبی استان از اهمیت بسزایی برخورداراست و منبع تامین آب پایدار و متعادل کننده سفره آب زیرزمینی با توجه به بحرانی بودن دشتهای استان است.

قنوات در حفظ محیط زیست موثر است

وی با اشاره به عدم مصرف انرژی و هزینه زیاد در استحصال آب از قنوات و نقش آن درحفظ محیط زیست ادامه داد: قنوات نقش بسزایی در زندگی معیشتی در سطح استان داشته و عمده بهره برداران آن خرده مالکندو تعدد بهره برداران آن نسبت به سایر منابع آب تامین کننده بخش کشاورزی بیشتر است.  

جانشین رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی،  گفت: موضوع تاسیس انجمن خیرین آب در(نیشابور) برای کمک مالی به قنوات ، امضاء تفاهم نامه باشیلات برای تولید محصولاتی شیلاتی و ایجاد درآمد برای قنوات  و استفاده از معین های اقتصادی برای کمک به بازسازی و مرمت قنوات (در صالح آباد) را  می توان بعنوان بخشی از راهکارهای تامین اعتبار برای قنوات، درخراسان رضوی  است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید