Iranian Agriculture News Agency

جلسه کمیته مشورتی دیم ( پروژه ارتقای امنیت غذایی) با حضور قائم مقام رئیس سازمان و رئیس حورزه ریاست ، معاون بهبود تولیدات گیاهی ، مدیر زراعت ، مدیر ترویج ، رئیس اداره امورفن آوری های مکانیزه و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای دیم خیز استان روز یکشنبه ۲۹ دیماه در اتاق جلسات سازمان برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته مشورتی دیم خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان رضوی، در این جلسه ابتدا گزارشی از  وضعیت پیشرفت پروژه ارتقاء امنیت غذایی در سطح استان ( توسط مدیر استانی پروژه) ارائه گردید.

فلاح در این رابطه اظهار کرد: سال دوم است که جزو استانهای  اجراکننده پروژه امنیت غذایی هستیم و با استفاده از تجربیاتی که داشتیم این طرح  در 10 شهرستان دیم خیز استان اجرایی شده است.

وی افزود: امسال 6 هزارو 886 هکتار پروژه ارتقاء امنیت غذایی اجراشده که نسبت به سهمیه ( 7 هزار و 650 هکتار) 90 درصد پیشرفت فیزیکی را نشان می دهد.

سپس مدیران جهاد کشاورزی  شهرستان ها در خصوص میزان پیشرفت انجام کار در رابطه با پروژه ارتقاء امنیت غذایی در شهرستان  مورد نظر، گزارشی را ارائه کردند.

در ادامه مدیران زراعت و ترویج، رئیس اداره امور فن آوریهای مکانیزه نقطه نظرات خود را در جلسه عنوان کردند.

قائم مقام رئیس سازمان و رئیس حوزه ریاست نیز در این جلسه گفت: پروژه امنیت غذایی پروژه مهم و محوری  و دارای اولویت در سطح وزارت و سازمان  است ودر این رابطه بایدهماهنگی لازم  در سطح ستاد  و شهرستانها وجود داشته باشد .

جواد اسماعیلی افزود: برای رفع موارد و مشکلات احتمالی نظارت مستمر مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای دیم خیز باید در صدر امور قرار گیرد.

وی بر استفاده از ظرفیت نظام مهندسی و بحث کشاورزی قراردادی برای پیشبردو توسعه پروژه امنیت غذایی تاکید کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید