Iranian Agriculture News Agency

دومین جلسه کمیته فنی شتر با حضور معاون بهبود تولیدات دامی ، مدیر اموردام و نمایندگانی از انجمن علمی شتر کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی ، دامپزشکی ، عشایری و اتحادیه های دام استان در اتاق جلسات معاونت بهبود تولیدات دامی برگزار شد.

برگزاری دومین جلسه کمیته فنی شتردر خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی در این جلسه موضوع شتر داری ، آموزش شتر داران وکارشناسان ، تشکیل تعاونی شتر داران و حرکت در راستای سیاستهای پرورش شتر در استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

براساس این گزارش  مواردی چون دعوت از شترداران استان برای حضور در کنگره ملی شتر (13و 14 اسفندماه ) ، عضویت منابع طبیعی در کمیته فنی شتر و دعوت از شترداران در جلسات کمیته فنی (بمنظور تصمیم گیری کمیته با همکاری بهره برداران حوزه شتر) را می توان از مصوبات این جلسه نام برد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید