Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

جلسه شورای هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد با حضور رئیس سازمان روز یکشنبه هشتم دیماه دراتاق جلسات این مدیریت برگزار شد.

در موضوعات فنی و خدماتی امور را  به بخش خصوصی واگذار کنید

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: اگر تمام مراکز جهاد کشاورزی کشور را کنار هم بگذاریم مرکز جهاد کشاورزی تبادکان در شهرستان مشهد با داشتن 50 هزار هکتار سطح زیر کشت و 500 هزار دام دارای ظرفیت بالایی نسبت به سایر مراکز کشاورزی در سراسر کشور است.

محمدرضا اورانی افزود: همچنین ظرفیت مرکز جهاد کشاورزی تبادکان از ظرفیت 16 شهرستان در خراسان رضوی بیشتر است. بنابراین باید تعداد نیرو و میزان امکانات  متناسب با  حجم فعالیت جهاد کشاورزی در یک منطقه باشد.

وی ادامه داد: مشهد پیشانی استان است و ما  باید پروژه‌های نمونه و خوبی در این شهرستان به اجرا بگذاریم که هم مُبَلِغ خوبی برای بخش کشاورزی استان بوده و هم برای شهرستان مشهد ایجاد فرصت کند.

اورانی خطاب  به مدیران حاضر در جلسه گفت: در اتاق شما باید به روی مردم باز باشد و وقت جلسات را به بعد ازظهر موکول کنید و ودر صبح پاسخگوی ارباب رجوع باشیدو روند پاسخکویی به مردم را تسهیل و تسریع  کنید.

وی ادامه داد: امکانات خوب  را در مراکز جهاد کشاورزی، پست‌های دامپزشکی و منابع طبیعی بخشها مستقر کنید چرا که آنها به عنوان سربازان خط مقدم جهاد کشاورزی استان هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر گسترش مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد تاکید کرد و گفت: نیروهای موجود جهاد کشاورزی را به کارهای حاکمیتی اختصاص داده و در موضوعات فنی و خدماتی امور را  به بخش خصوصی واگذار کنید.

اورانی  با اشاره به خرید حمایتی موفق  زعفران در سال جاری بیان کرد: ما هرجایی که درست و خوب عمل کردیم مردم واکنش مثبت از خود نشان دادند و قدردان شدند.  

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید