Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: امسال تاکنون 952 هزار اصله نهال در 8 نهالستان مجاز استان تولید شده است.

تولید 952 هزار اصله نهال در 8 نهالستان مجاز

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی نجفقلی صالحی افزود: پایه و پیوندک باید از باغ‌های مادری تهیه شده و در اختیار مردم قرار گیرد و به باغدارانی که از نهال سالم و گواهی شده استفاده می کنند یارانه تعلق می گیرد.

وی بیان کرد هرگونه  تولید نهال باید  با نظارت و مجوز کمیته فنی نهال استان صورت گیرد.

سپس تولید کنندگان نهال ، صاحبان باغهای مادری و مسئولین موسسات کشت بافت استان مسائل و مشکلات خود را در این جلسه مطرح کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: سه زیر بخش عمده کشاورزی شامل زراعت ، باغبانی و دام وطیور سالانه 8 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می کنند که 23 هزار 400 میلیارد تومان ارزش دارد که 43درصد از این ارزش پولی مربوط به محصولات باغبانی است.

محمدرضا اورانی افزود: در شهرستانهایی که الگوی تولیدی براساس باغداری، دامداری  وزراعت است ،  بنیه در آمد  اقتصادی کشاورزان  بالاست ودر جاهایی که عمدتا باغداری رایج است، مهاجرت روستائیان کمتر است.

وی ادامه داد: تغییر جهت در بخش کشاورزی  استان خراسان رضوی به سمت باغداری و تولید محصولات باغی است و برخلاف زراعت برای باغداری یک دوره سرمایه گذاری بلند مدت نیاز است که حد اقل 4 سال خواهد بود.

اورانی با اشاره به اینکه "اولین سرمایه در باغداری استفاده از نهال سالم  استاندار د و بدون بیماری است " اضافه کرد: قدمهای خوبی در زیر بخش باغی برداشته شده ولی کافی نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر حمایت از تولیدکنندگان مجاز نهال، صاحبان باغهای مادری و موسسسات کشت بافت مجازو ایجاد یک تشکل برای این تولید کنندگان  ، تاکید کرد .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید