Iranian Agriculture News Agency

تامین و توزیع بیش از ۲۱ هزار تن انواع کود شیمیایی در خراسان رضوی

شرکت خدمات حمایتی استان با بیش از ۱۷۰ انبار کارگزار در شهرستان های استان خراسان رضوی نسبت به توزیع کود اقدام می نماید

تامین و توزیع بیش از ۲۱ هزار تن انواع کود شیمیایی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت:خوشبختانه این شرکت توانسته با توجه به پراکندگی جمعیت در شهرستان های استان با کارگزاران امین و مورد اعتماد قراردادهایی را منعقد تا به هنگام توزیع کود، کشاورزان از خدمات مورد نیاز بهره مند شوند.

وی گفت: در آذرماه بیش از 18 هزار و 277 تن کود ازته از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در استان توزیع شدکه از این میزان بیشترین توزیع کود با مقدار 1 هزار و 425 تن در شهرستان تایباد و 1 هزار و 275 تن کود در شهرستان نیشابور بود و کمترین میزان با 50 تن کود در شهرستان کوهسرخ توزیع شده است.

وی بیان کرد:همچنین بیش از 2 هزار و 367 تن کود فسفاته از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در استان توزیع شد که از این میزان بیشترین توزیع کود با مقدار 200 تن در شهرستان تایباد و 177 تن کود در شهرستان چناران بود و کمترین میزان با 5 تن کود در شهرستان زاوه توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: علاوه برین  در آذرماه بیش از 1 هزار و 122 تن کود پتاسه از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در استان توزیع شد که از این میزان بیشترین توزیع کود با مقدار 115 تن در شهرستان تایباد و 110 تن کود در شهرستان جغتای بود و کمترین میزان با 3 تن کود در شهرستان باخرز توزیع شده است.

حسین عطایی عنوان کرد:در مجموع  تامین و توزیع بیش از 21 هزار تن انواع کود شیمیایی طی آذرماه در خراسان به انجام رسیده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید