Iranian Agriculture News Agency

برگزاری جلسه هماهنگی کشاورزی قراردادی در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

جلسه هماهنگی کشاورزی قراردادی استان با حضور معاون تولیدات گیاهی در تالار جلسات برگزارشد.

برگزاری جلسه هماهنگی کشاورزی قراردادی در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، معاون تولیدات گیاهی سازمان در این جلسه اظهار کرد: ابزارهای دولت در جهت کمک به تولید محصولات کشاورزی شامل تعیین قیمت، تنظیم نهاده ها، تعرفه آب بها و برق بها، تعیین تعرفه بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی و در نهایت کشاورزی قراردادی می باشد.

غلامحسین ساربان افزود:  در سالهای اخیر یارانه زیادی به بخش نهاده ها و آب بها و برق بها در کشاورزی تعلق گرفته و در مورد قیمیت نیز بهای خرید گندم در دو سال اخیر مناسب بوده است اما بخش کوچکی از محصولات کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی است.

وی گفت:  با تاکیدات مقام عالی وزرات و پیگیری های  رئیس سازمان اکنون شرایط کشت قراردادی گندم با بستری مناسب فراهم گردیده است که تحقق آن نیازمند تلاش جدی همه همکاران می باشد.

مدیرکل غله استان نیز در این جلسه به تشریح قراداد کشت گنم از طریق اپلیکیشن کشت قراردادی در گوشی اندرویدی پرداخت.

برگزاری جلسه کشت قراردادی گندم در جهاد کشاورزی شهرستانها، جذب سهمیه کامل کود شهرستانها ، معرفی کارگزار کود جهت تحویل کود شیمیایی در شهرستان به صورت کشاورزی قراردادی و اطلاع رسانی مزایای کشاورزی قراردادی ازعمده ترین مصوبات این جلسه بود.  

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید