Iranian Agriculture News Agency

برگزاری جلسه ستاد اجرائی طرح جهش تولید در دیمزارها در خراسان رضوی

جلسه ستاد اجرائی طرح جهش تولید در دیمزارها با حضور مدیر حوزه ریاست سازمان و کلیه اعضاء این ستاد برگزارشد.

برگزاری جلسه ستاد اجرائی طرح جهش تولید در دیمزارها در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، فرزاد عدالتیان مدیر زراعت استان  در این جلسه ابتدا گزارشی از اقدامات انجام شده جهت اجرایی شدن طرح مذکور به جلسه ارائه کرد.

در ادامه هر یک از اعضاء شرکت کننده شامل مسئول اعتبارات بانک ملی در خصوص تسهیلات ادوات طرح، نمایند ستاد اجرایی فرامین حضرت امام(ره) درخصوص اعتبارات طرح  و همچنین سایر اعضاء نظرات خود را بیان کردند.

 در پایان جمعبندی جلسه توسط آقای محمد صبورمدیر حوزه ریاست در خصوص لزوم پیگیری اخذ دستور العمل های مربوطه و ضرورت برگزاری برنامه‌های آموزشی و .... مطالبی ایراد کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید