Iranian Agriculture News Agency

تدوین زنجیره ارزش قارچهای خوراکی

از انجا که دولت مکلف است بر اساس ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم نسبت به تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام نماید، تدوین زنجیره ارزش قارچ های خوراکی در دستورکار سازمان قرار گرفت.

تدوین زنجیره ارزش قارچهای خوراکی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت:  تدوین زنجیره ارزش قارچهای خوراکی با هدف تعریف کامل فرآیند، شناسایی حلقه های مفقوده ، بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به هرحلقه زنجیره ، ارائه راهکارهای عملیاتی جهت اصلاح زنجیره و ایجاد ارتباط و توازن میان حلقه های مختلف ، صورت گرفته است .

علی جعفری افزود:از طرفی هماهنگی های لازم جهت تکمیل زنجیره ارزش قارچهای خاص(قارچهای خوراکی دارویی به جز قارچ دکمه ای ) به منظور حمایت از تولید کنندگان و تلاش در جهت  افزایش مصرف سرانه آن و ورود قارچهای خوراکی دارویی جدید به سبد غذایی اقشار مردم ، انجام شده است

وی گفت:شناسایی کلیه تولید کنندگان قارچهای خاص  و بسترهای کشت استان ، بازدید از واحدهای کشت و بررسی موانع تولید،  برگزاری جلسات هم اندیشی با تولید کنندگان مزبورجهت رفع موانع تولید و چالشهای موجود بخشی از فعالیتهای صورت گرفته در راستای تقویت زنجیره بوده است.

 مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد:ایجاد ارتباط موثر میان صاحبان حلقه های مختلف زنجیره، معرفی بازارهای جدید، افزایش مصرف سرانه ، کاهش هزینه های تولید و استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی جهت تقویت این صنعت را می توان از دیگر امورصورت گرفته در راستای تقویت زنجیره ارزش قارچهای خاص  برشمرد. 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید