Iranian Agriculture News Agency

حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در برنامه اشاره سیمای خراسان رضوی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت:ما برآوردی از آرد و نان مورد نیاز دهه آخر صفر داریم که مازاد بر سهمیه و مصرف معمول و عادی نانوایی ها در سطح شهرستانهای استان است.

حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در برنامه اشاره سیمای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دربرنامه اشار ه سیمای خراسان رضوی رور بیست ودوم شهریورماه بابیان این مطلب اظهار کرد: ما برآوردی از آرد و نان مورد نیاز دهه آخر صفر داریم که مازاد بر سهمیه و مصرف  معمول و عادی نانوایی ها در سطح شهرستانهای استان است.

غلامرضا قنبری افزود: بر اساس نیاز و برآورد حضور 5 میلیون زائر ، در مرحله اول شش هزار تن آرد مازاد بر مصرف در نظر گرفته شده که از یکی دو روز گذشته در 800 نانوایی منتخب در سطح شهر مشهد، توزیع آن آغاز شده است.

 وی گفت: تعداد 200 نفر بازرس در 100 واحد بازرسی امر نظارت بر توزیع نان را در محدوده حرم مطهر و فواصل بیشتر از آن را بعهده خواهند داشت.  

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: ما باید به سمت ساز وکارهایی برویم که اولا بتواند نظارت را بر عهده مردم و صنفهای مربوطه قرار دهد وثانیا رهگیری قیمتها را بصورت هوشمند ارائه دهد و ارتباطات رودر رو جهت نظارت را به حداقل برساند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید