Iranian Agriculture News Agency

جلسه ستاد زراعت استان با حضور رئیس سازمان و با هدف بررسی وضعیت کشتهای پاییزه و تامین نهاده های مربوطه برگزار شد.

برگزاری جلسه ستاد زراعت استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، در این جلسه ابتدا معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان  توضیحاتی در مورد  وضعیت کشت کلزا، تأمین بذر و تو ضیحاتی در خصوص سایر کشت های پاییزه ارائه کرد.

سپس محققین مرکز تحقیقات در خصوص اهمیت رعایت تاریخ کاشت کلزا ودر مورد  لزوم رعایت تنوع ارقام در گندم  مواردی را طرح کردند.

در ادامه سایر اعضا ء در مورد وضعیت تأمین کود استان و بیمه مطالبی را عنوان کردند.

همچنین تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای سردسیر گزارشی از وضعیت کشت کلزا به جلسه ارائه و سپس رئیس حوزه ریاست سازمان مصوبات جلسه در خصوص پیگیری مستمر کشت کلزا را بیان کرد.

غلامرضا قنبری رئیس سازمان نیز در پایان جلسه ضمن جمعبندی  در خصوص  اهمیت کشت قراردادی به عنوان راهکاری در ارتقاء بخش کشاورزی، کشت پاییزه و پیگیری مستمر در خصوص رعایت تاریخ کاشت محصول کلزا و لزوم انجام فعالیتهای فراگیر ترویجی و آموزشی با هدف کاهش فاصله عملکردی کشاورزان پیشرو با سایر کشاورزان ، توضیحاتی را بیان کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید