Iranian Agriculture News Agency

استاندار خراسان رضوی:

جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان باحضور استاندار خراسان رضوی، رئیس سازمان جهادکشاورزی ، مدیران کل دستگاه های وابسته و مدیر حوزه ریاست سازمان صبح روز یکشنبه با محوریت تنظیم بازار کالاهای اساسی و بررسی چالش های موجود در سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

تامین کالاهای اساسی باید پیش دستانه و پیشگیرانه برنامه ریزی شود

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: افتخار همجواری با بارگاه منور رضوی مسئولیت مان را برای مدیریت بازار دوچندان می کند. باید به گونه ای برنامه ریزی شود که قیمت ها از قیمت متوسط کشوری بالاتر نباشد. باید اصل موضوع مدیریت شود و ظرفیت مواجهه با شرایط اضطراری را در تنظیم بازار کالا داشته باشیم.

سردار نظری افزود: جهاد کشاورزی در حوزه مدیریت بازار سه محور اصلی دارد: تامین، ذخیره سازی و توزیع. در گام اول باید فهرست کالاهای اساسی ضروری مدنظر باشد.بسیار مهم است که اولویت بندی و تمرکز گرایی در حوزه کالاهای اساسی اضطراری صورت پذیرد و دائم تحت کنترل باشد. نباید در تامین کالاهای اساسی رویکرد انفعالی داشت. قابل قبول نیست که در لحظه با مشکل کمبود مواجه شویم و چاره اندیشی کنیم. همیشه باید از چندماه جلوتر برنامه ریزی برای تامین صورت پذیرد.

یعقوبعلی نظری ادامه داد:  بایداز هم اکنون برای بازار تابستان چاره اندیشی شود. در خراسان رضوی همیشه با ورود میلیون ها زائر در تابستان مواجه بوده پس دلیل آوردن حجم بالای زائر را کسی از ما قبول نمی کند. باید پیشگیرانه تصمیم بگیریم تا برای آینده مشکلی ایجاد نشود.

استاندار خراسان رضوی در بحث مدیریت تامین، به موضوع تامین نهاده های دامی اشاره نمود و خاطرنشان کرد: رئیس جمهور بارها گفته اند استان هایی که مرز دارند می توانند از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات استفاده کنند.بسیار مراجعاتی داشته ایم که تجار اعلام آمادگی کرده اند بدون ارز ترجیحی امکان واردات نهاده دارند و براساس قیمت تمام شده نهاده می توانند وارد بازار شوند.

نظری بیان داشت:  گام دوم در مدیریت بازار کالاهای اساسی ذخیره سازی است.کل انبار های بخش خصوصی بخش تعاونی دولتی باید تحت نظارت باشد. باید امکان دسترسی به سامانه جامع انبارها برای جهادکشاورزی مهیا شود. وی گام سوم مدیریت بازار کالاهای اساسی را عرضه بیان نمود و تاکید کرد: باید از ظرفیت اتحادیه ها استفاده کرد و جهادکشاورزی نیز آنها را در مواقع فراوانی برای صادرات و خرید حمایتی مورد پشتیبانی قرار دهد.

استاندار خراسان رضوی دو منظور اصلی از حضور خود در جلسات قرارگاه امنیت غذایی سازمان را حصول اطمینان از وضعیت مناسب  تامین و توزیع  کالاهای اساسی و  نیز  موضوعاتی دانست که نیاز به مداخله و ندبیر استانداری دارد و افزود: گرچه مداخله استانداری هم بر اساس کار کارشناسی جهادکشاورزی رقم خواهد خورد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید