Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اجرای مدیریت تلفیقی آفات را از اولویتهای این بخش در استان عنوان کرد.

مدیریت تلفیقی آفات از اولویتهای حفظ نباتات خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، مهدی یوسفی مدیر حفظ نباتات سازمان اجرای مدیریت تلفیقی آفات را از اولویتهای این بخش در استان بیان کرد و گفت: مدیریت تلفیقی آفات (IPM) شامل سیستمی از کنترل آفت است که در آن تلفیقی از روشهای مختلف کنترل آفات از جمله مبارزه زراعی، مکانیکی، بیولوژیک، شیمیایی و... استفاده می شود تا ضمن کسب سود اقتصادی حداکثر، حداقل آسیب به محیط زیست وارد و سلامت انسان، دام و گیاهان حفظ شود.

 یوسفی افزود: به این علت است که استفاده گسترده از آفت‌کش‌های شیمیایی، تبعاتی نظیر ایجاد مقاومت در آفات، نابودی دشمنان طبیعی و طغیان مجدد آفات و ورود باقیمانده سموم شیمیایی به چرخه حیات ومحصولات کشاورزی را دارد. وی بیان کرد: با اجرای این روش کاربرد منطقی و اصولی آفت کش ها و استفاده بیشتر از روش های غیر شیمیایی در پیش گرفته می شود تا از این طریق، گام موثر و ارزشمندی در تولید محصول سالم و ارتقاء سلامت جامعه برداشته شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون سطحی معادل 3442 هکتار مبارزه با آفات با استفاده از تجهیزات کنترل غیر شیمیایی در محصولات باغی، زراعی و گلخانه استان انجام گرفته است. در همین راستا تعداد 55548 عدد کارت زرد، 4900 عدد کارت آبی و 1819 عدد فرمون ردیابی آفات استفاده شده است.

یوسفی در ادامه از کشاورزان خواست تا با رعایت بهداشت باغی و زراعی جمعیت بعضی از آفات را در سال آینده کاهش و هزینه های مبارزه را به حداقل برسانند؛ به عنوان مثال برای کاهش جمعیت و حتی کنترل زنبورهای مغز خوار پسته، می توان به تاثیر قاطع و بسیار خوب برداشت کامل محصول (حتی پسته های پوک و کال) و جمع آوری دانه های باقیمانده روی درخت و همچنین پسته های پوک حاصل از عملیات پوست گیری و فرآوری در اطراف ترمینال های ضبط و زیر خاک کردن و یا سوزاندن آنها اشاره کرد که می تواند جمعت این آفت را به خوبی کنترل کند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هرس و حذف شاخه های خشکیده و انهدام آنها در کاهش جمعیت آفات چوبخوار، را بسیار موثر دانست و گفت: بهترین و موثرترین روش کنترل آفت کرم گلوگاه انار، جمع‎آوری و انهدام انارهای آلوده در طول فصل و بعد از برداشت آن است، که البته این عمل باید همگانی و در سطح وسیع صورت گیرد. یوسفی افزود: بنابراین فصل پاییز و زمستان فرصت مناسبی برای اجرای عملیات کنترل غیرشمیایی آفات در باغات و مزارع می باشد که باید مورد توجه ویژه کشاورزان قرار گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید