Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه از برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی با موضوع " کشاورزی حفاظتی با حضور بهره برداران بخش مرکزی شهرستان خبر داد و گفت: در این دوره آموزشی دکتر مشایخی ابتدا در خصوص مراحل مختلف پذیرش و ترویج نوآوری ها و عوامل موثر بر کشاورزی حفاظتی مطالبی ارائه کردند.

برگزاری کارگاه کشاورزی حفاظتی در شهرستان سربیشه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی افزود: مدرس این دوره ضمن اشاره به نقش انتخاب صحیح تناوب زراعی، مدیریت بقایا و حداقل بهم خوردگی خاک در بهره وری سیستم های زراعی، استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی توام با مدیریت بقایا و بهینه سازی کود دهی نیتروژن را از جمله استراتژی های مهم برای حفاظت خاک و آب و پایداری سامانه های کشاورزی برشمرد.

 در ادامه، توضیحاتی بر اساس یافته های تحقیقاتی در خصوص تکنولوژی های مختلف مدیریت بقایا، شرایط بهینه استفاده از ادوات کم خاک ورزی و بی خاک ورزی، راه کارهای مدیریتی حفاظت خاک و مقایسه روش های کم خاک ورزی با بی خاک ورزی داده شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید