Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه از آغاز برداشت نخستین ماهی تیلاپیا از استخرهای پرورش ماهی در این شهرستان خبر داد.

برداشت نخستین ماهی تیلاپیا از استخرهای پرورش ماهی بشرویه

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، حسین سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: برداشت نخستین ماهی تیلاپیا از استخرهای پرورش ماهی شهرستان، با رهاسازی تعداد ۳۰۰۰۰ قطعه بچه ماهی تیلاپیا در یکی از استخرهای پرورش ماهی شهرستان با مساحت ۷۰۰ متر مربع پس از گذشت ۶ ماه به میزان ۱۰ تن ماهی انجام شد.

 سرچاهی افزود: با توجه به اینکه ماهی تیلاپیا به شوری آب و اقلیم خشک مقاوم است از این رو پرورش این ماهی صرفه اقتصادی دارد.

با ورود ماهی تیلاپیا به چرخه تولید با همین شرایط آبی شهرستان، تولید آبزیان در تا سه برابر قابل افزایش است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید