Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سطح زیرکاشت زرشک در این استان ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار است.

پیش بینی برداشت ۱۱۰ هزار تٌن زرشک تازه از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، محمدرضا اکبری  معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان سطح زیرکاشت زرشک در استان را ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۱۰ هزار تُن زرشک بی دانه تَر معادل ۲۲ هزار و ۳۰ تُن زرشک خشک در استان تولید شود.

اکبری تعداد بهره برداران تولید زرشک در استان را ۳۸ هزار خانوار اعلام کرد و افزود: بیشترین سطح زیرکاشت زرشک استان به شهرستان قاین با ۶ هزارو ۲۰ هکتار سطح زیر کاشت اختصاص دارد.

وی بیان کرد: بیشترین محصول زرشک در استان بعد از شهرستان قاین به ترتیب در شهرستان‌های زیرکوه، بیرجند، درمیان، و سربیشه تولید می‌شود.

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه برداشت زرشک تا نیمه آذر ادامه دارد، افزود: هم اکنون حدود دو هزار و ۷۰۰ تُن زرشک از سال گذشته در انبار‌های استان موجود که هزار تُن مربوط به سردخانه‌ها است.

اکبری با اشاره به اینکه پارسال ۲۲ هزار تن زرشک خشک از سطح زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی برداشت شد، اظهار داشت: خراسان جنوبی با تولید ۹۵ تا ۹۸ درصد تولید زرشک، قطب تولید زرشک بی در جهان و کشور است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید