Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان نهبندان با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات پسته شهرستان ۲۴۲۰هکتار می باشد، گفت: ۱۰۰۰هکتار از باغات پسته بارور و۱۴۰۰هکتار غیر بارور است.

آغاز برداشت محصول پسته خندان در شهرستان نهبندان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، علیرضا حیدرپور افزود: میزان عملکرد در هر هکتار تقریبا ۸۰۰ کیلوگرم می باشد که پیش بینی می شود ۸۰۰ تن از سطح باغات برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه رقمی معادل ۱۱۰میلیارد تومان عاید کشاورزان منطقه خواهد شد، اظهار کرد: مناطق عمده کاشت پسته در شهرستان نهبندان، چاهداشی و شوسف است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید