Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان گفت: امسال اعتبار احیا و بازسازی قنوات استان چهار برابر شده و از ۲۰ میلیارد تومان به ۸۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش چهار برابری اعتبار مرمت قنوات در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی افزود: ۶ هزار و ۹۴۷ رشته قنات در خراسان جنوبی وجود دارد و حدود پنج هزار و ۳۰۰ رشته قنات در سامانه قنوات ثبت شده است.

وی گفت: طول قنوات استان حدود چهار هزار کیلومتر است که یک هزار و ۷۲ کیلومتر آن تاکنون مرمت شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: اگر ۱۰۰ درصد اعتبار اختصاص داده شده، تخصیص پیدا کند بیش از ۸۰ قنات دیگر استان مرمت خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۹۰۰ کیلومتر از قنوات استان نیازمند مرمت است گفت: در مجموع ۲۵ درصد قنوات خراسان جنوبی تاکنون مرمت و بازسازی شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید