Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهبندان گفت: سطح زیر کشت عناب شهرستان210 هکتار که 168 هکتار بارور و 42 هکتار غیر بارور است.

برداشت محصول عناب در شهرستان نهبندان

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، علیرضا حیدرپور با بیان اینکه تعداد بهره بردار360 خانوار است، افزود: میزان تولید شهرستان 235 تن می باشد.

وی عملکرد این محصول در واحد سطح را 1400 کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و گفت: تاریخ برداشت عناب از نیمه دوم مرداد ماه تا نیمه دوم شهریور ماه است که به نوع منطقه بستگی دارد.

گفتنی است، مناطق کاشت در شهرستان شوسف، دهک، چاهداشی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید