Iranian Agriculture News Agency

مدیر شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی گفت: نهضت گلخانه ای خراسان جنوبی در بخش وظایف دولتی، نمی توان گفت زمان بر شده است، چراکه حجم وسیعی گلخانه در یک بازه دو ساله باید زیرسازی، مطالعه و اجرا می‌شد.

پیشرفت 100 درصدی شناسایی طرح نهضت گلخانه‌ای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مهدی سورگی با بیان اینکه در بحث اجرای زیرساخت ها در طرح نهضت گلخانه ای استان خراسان جنوبی، به نسبت اعتباری که هزینه شده، حدود 40 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم، گفت: سقف اعتباری تفاهم نامه نهضت گلخانه های استان خراسان جنوبی 190 میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

 وی تصریح کرد: با این وجود، بعد از مطالعه طرح، متوجه محدودیت اعتباری برای ساخت هزار هکتار گلخانه شدیم، اما این افق را در بحث شناسایی و مطالعه عملیاتی کردیم.

 وی از پیشرفت 100 درصدی شناسایی طرح نهضت گلخانه ای خراسان جنوبی خبر داد و افزود: پیشرفت کار در مطالعه طرح نهضت گلخانه ها 80 درصد بوده و در بحث اجرای زیر ساخت به نسبت اعتباری که هزینه شده، حدود 40 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم.

مدیر شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی اجرای نهضت گلخانه های خراسان جنوبی در سطح هزار هکتار را کاری مشارکتی عنوان کرد و افزود: بخشی از کار را دولت و بخش اصلی یعنی احداث واحدهای گلخانه، دام و بارگاه زرشک را بخش خصوصی باید انجام دهد.

سورگی با اشاره به شرایط بازار و تورم ها، گفت: سرمایه گذارانی که در طرح نهضت گلخانه ای استان باید از منابع خود و بانک به بحث سرمایه گذاری ورود می کردند؛ به دلیل تلاطم های اقتصادی در بازار، ورود پیدا نکرده اند، اما با این وجود شرکت شهرک های کشاوری استان زیرساخت های گلخانه ای را آماده می کند تا زمینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بومی و حتی غیر بومی از سراسر کشور فراهم شود. 

وی با بیان اینکه چون قراردادهای ما اجاره به شرط تملیک است، افزود: لذا سرمایه گذاران در صورتی که به تعهدات خود عمل نکنند، زمین آن ها خلع ید و به سرمایه گذار جدیدی واگذار خواهد شد. 

مدیر شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به سقف اعتباری تفاهم نامه نهضت گلخانه های استان خراسان جنوبی به مبلغ 190 میلیارد تومان، اضافه کرد: از این مبلغ، 140 میلیارد تومان در تعهد شرکت شهرک ها هست و 50 میلیارد در تعهد تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی است، شرکت شهرک ها از مبلغ 140 میلیارد تومان؛ حدود 85 میلیارد تا 90 میلیار تومان قراردادهای آن را منعقد کرده است.

۷۰۰ هکتار به سطح زیر کشت گلخانه های خراسان جنوبی اضافه شد

سورگی با بیان اینکه220  هکتار قبل از نهضت گلخانه ای خراسان جنوبی سطح کلی مجتمع ها و شهرک های گلخانه ای استان بوده که همه آن سطح مفید نبوده است، تصریح کرد: در جریان نهضت گلخانه ای 700 هکتار به سطح زیر کشت گلخانه ای استان اضافه شده است اما نمی توان گفت که این سطح به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: بنابراین از سطح 700 هکتار، 50 تا 60 درصد آن سطح مفید گلخانه استان است.

مدیر شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: از 700 هکتار گلخانه اضافه شده در استان، 490 هکتار سطح مفید قابل واگذاری است.

وی برای جذب خطوط اعتباری تسهیلاتی، از سرمایه گذاران بومی استان خواست چون این اعتبارات بازه زمانی زیادی ندارد، پیگیر باشند و مدارک خود را زودتر تکمیل کنند تا سهم قابل توجه ای از این اعتبارات در استان جذب شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید