Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان طبس گفت: با عنایت به اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود ۱۲ درصد جهت تامین نهاده های کشاورزی (کود و ... ) در قالب کشاورز کارت به عاملیت بانک کشاورزی، کشاورزان متقاضی می بایست با جهاد شهرستان تماس حاصل کنند.

پرداخت تسهیلات طبس با کشاورزکارت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان طبس گفت: با عنایت به اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود ۱۲ درصد جهت تامین نهاده های کشاورزی (کود و ... ) در قالب کشاورز کارت به عاملیت بانک کشاورزی، کشاورزان متقاضی می بایست با جهاد شهرستان تماس حاصل کنند.

داود بخشایی افزود: مقدار تسهیلات به ازاء هر هکتار سطح زیر کشت 20 میلیون ریال و سقف تسهیلات ۲۰۰ میلیون ریال می باشد و کارت صادره صرفاً جهت خرید نهاده از کارگزاری های زیرمجموعه شرکت خدمات حمایتی استان تعریف شده و خرید از سایر دستگاه های پوز برای این کارت امکانپذیر نمی باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید