Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان درمیان گفت: شرایط اقلیمی جدید در سال‌های اخیر و احتمال افزایش بارندگی‌ها، طغیان و مهیاشدن شرایط برای بیماری‌های قارچی در غلات را مطابق خسارت‌های سال اخیر به بذور محلی کشت شده گندم، باید توجه زارعین شهرستان را به این نکته جلب کرد که مزارع کشت شده با بذور اصلاح شده اصلاً دچار خسارت زنگ زرد نشده و کیفیت محصول میزان برداشت کشاورزان نیز بهتر از هر سال بوده است.

افزایش کیفیت گندم درمیان با استفاده از بذور اصلاح شده

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، سیدمحسن نصیرایی مدیر جهادکشاورزی شهرستان درمیان گفت: کشت پاییزه گندم، جو و دانه‌های روغنی در سطح ۱۵۷۰ هکتار اراضی زراعی شهرستان درمیان از اواسط مهرماه آغاز شده است که بیشترین آن مربوط به گندم است.

وی افزود: مهم‌ترین کشت‌های پاییزه شهرستان شامل گندم، جو و دانه‌های روغنی است، از نظر سطح کشتزارها ۷۰ درصد متعلق به گندم، ۲۹ درصد جو و یک درصد به دانه‌های روغنی اختصاص دارد.

مدیر جهادکشاورزی درمیان، سطح زیرکشت گندم را ۱۱۰۰ هکتار و سطح زیر کشت جو را  نیز ۴۵۰ هکتار عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود از این سطح حدود ۳۳۷۷ تن گندم و حدود ۱۳۵۰ تن جو تولید شود.

وی، ارقام بذور اصلاح شده گندم آبی کشت شده در شهرستان را شامل (پیشگام، ارگ ونارین) اعلام و اظهار کرد: با توجه به اینکه بذور اصلاح شده نسبت به ارقام محلی از مقاومت بالایی نسبت به بیماری زنگ زرد گندم در زمان بارندگی بهاره و کاهش ریزش دانه در زمان برداشت محصول و افزایش تولید حداقل دو برابری را درپی دارد، توصیه می‌شود کشاورزان را از این بذور استفاده کنند.

مدیر جهادکشاورزی درمیان بیان کرد: شرایط اقلیمی جدید در سال‌های اخیر و احتمال افزایش بارندگی‌ها، طغیان و مهیاشدن شرایط برای بیماری‌های قارچی در غلات را مطابق خسارت‌های سال اخیر به بذور محلی کشت شده گندم، باید توجه زارعین شهرستان را به این نکته جلب کرد که مزارع کشت شده با بذور اصلاح شده اصلاً دچار خسارت زنگ زرد نشده و کیفیت محصول میزان برداشت کشاورزان نیز بهتر از هر سال بوده است.

وی افزود: جو از کشت‌های بسیار مهم و سازگار با اقلیم شهرستان بوده و با توجه به نیاز آبی و همچنین با توجه به نیاز دامداران شهرستان به جو، کشت و کار این محصول از نظر اقتصادی توجیه مناسبی دارد.

نصیرایی در خصوص بذور اصلاح شده گندم و جو یادآور شد: در سال زراعی جاری ۱۷.۵ تن بذر گندم (پیشگام،ارگ ونارین) و ۵ تن جو (رقم یوسف) از شرکت‌های سهامی زراعی خضری و اسلام آباد قاین خریداری و در بین کشاورزان توزیع شده است.

وی بر گسترش کشت مکانیزه، استفاده از تقویت بافت خاک و افزایش ماده آلی خاک با استفاده از روش‌هایی مانند برگردان یقایای برداشت محصولات زراعی و کشت کود سبز(منداب) و سایر روش‌های کشاورزی حفاظتی مانند کشت مستقیم مکانیزه، استفاده صحیح از کودهای آلی و استفاده به اندازه و بهینه از کودهای شیمیایی تاکید کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید