Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: متقاضیان کلیه طرح های ایجادی وتوسعه ای صنایع تبدیلی و تکمیلی با داشتن جواز تاسیس می توانند جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی بانرخ سود 12درصد و بازپرداخت 72 ماهه به سامانه سیتا مراجعه کنند.

تسهیلات سرمایه در گردش صندوق توسعه ملی برای کشاورزان سربیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: متقاضیان کلیه طرح های صنایع تبدیلی وتکمیلی با داشتن مجوز بهره برداری می توانند جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش صندوق توسعه ملی بانرخ سود 12 درصد وبازپرداخت 12 ماهه وهمچنین جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش کلیه طرح های بخش کشاورزی بانرخ سود 10 درصدوبازپرداخت 12 ماهه  به سامانه سیتا مراجعه ودرخواست تسهیلات کنند.

مریم جوادی بایگی افزود: متقاضیان کلیه طرح های ایجادی وتوسعه ای صنایع تبدیلی و تکمیلی با داشتن جواز تاسیس می توانند جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی بانرخ سود 12درصد و بازپرداخت 72 ماهه به سامانه سیتا مراجعه کنند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه اظهار داشت: همچنین متقاصیان احداث گلخانه وکشت گیاهان دارویی می توانند جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی بانرخ سود12.5درصد و متقاضیان طرح های زیربخش شیلات، روش های نوین آبیاری، طرح های تامین وتصفیه آب، طرح های زیست محیطی ومنابع طبیعی، واحدهای دامپروری، طرح های احداثی وتوسعه زنجیره گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر، طرح های نوسازی واحدهای دام و طیور وآبزیان در زنجیره تولید، با داشتن مجوز میتوانند جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی بانرخ سود 14 درصد به سامانه سیتا مراجعه و درخواست تسهیلات کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید