Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان درمیان با بیان اینکه کشت پاییزه گندم، جو و دانه های روغنی در سطح هزار و570 هکتار اراضی زراعی شهرستان درمیان از اواسط مهرماه آغاز شده است که بیشترین آن مربوط به گندم است، گفت: از نظر سطح کشتزارها ۷۰ درصد متعلق به گندم، 29 درصد جو و 1 درصد به دانه های روغنی اختصاص دارد.

اختصاص یک هزار و 100هکتار از اراضی شهرستان درمیان به کشت گندم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، سیدمحسن نصیرایی سطح زیرکشت گندم را 1هزار و100هکتار و سطح زیر کشت جو را  نیز 450 هکتار عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود از این سطح حدود3 هزار و377 تن گندم وحدود 1هزار و 350 تن جو تولید شود.

وی ارقام بذور اصلاح شده گندم آبی کشت شده در شهرستان را شامل (پیشگام، ارگ ونارین) اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بذور اصلاح شده نسبت به ارقام محلی از مقاومت بالایی نسبت به بیماری زنگ زرد گندم در زمان بارندگی بهاره وکاهش ریزش دانه در زمان برداشت محصول وافزایش تولید حداقل 2برابری رادرپی دارد، توصیه می شود کشاورزان را از این بذور استفاده کنند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان درمیان بیان کرد: شرایط اقلیمی جدید در سالهای اخیر و احتمال افزایش بارندگی ها، طغیان ومهیاشدن شرایط برای بیماریهای قارچی درغلات را مطابق خسارت های سال اخیر به بذور محلی کشت شده گندم، باید توجه زارعین شهرستان را به این نکته جلب کرد که مزارع کشت شده با بذور اصلاح شده اصلاً دچار خسارت زنگ زرد نشده وکیفیت محصول میزان برداشت کشاورزان نیز بهتر از هرسال بوده است.

وی افزود: جو از کشت های بسیار مهم و سازگار با اقلیم شهرستان بوده و با توجه به نیاز آبی وهمچنین با توجه به نیاز دامداران شهرستان به جو، کشت و کار این محصول از نظر اقتصادی توجیه مناسبی دارد.

نصیرائی در خصوص بذوراصلاح شده گندم وجو هم گفت: درسال زراعی جاری 17.5 تن بذر گندم (پیشگام،ارگ ونارین) و 5 تن جو (رقم یوسف) از شرکت های سهامی زراعی خضری واسلام آباد قاین خریداری و در بین کشاورزان توزیع شده است.

وی در پایان بر گسترش کشت مکانیزه، استفاده ازتقویت بافت خاک وافزایش ماده آلی خاک با استفاده از روشهایی مثل برگردان یقایای برداشت محصولات زراعی وکشت کود سبز(منداب) و سایر روشهای کشاورزی حفاظتی مثل کشت مستقیم مکانیزه،استفاده صحیح از کودهای آلی واستفاده به اندازه وبهینه از کودهای شیمیایی تاکید کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید