Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: نمونه برداری از محصول آفتابگردان جهت اخذ استاندار محصول گواهی شده در طرح توان افزایی زنان روستایی و عشایری انجام شد.

نمونه برداری از محصول آقتاب گردان آجیلی در بخش مود شهرستان سربیشه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت:  با حضور مدیر گروه محیط زیست وسلامت غذای سازمان، نماینده شرکت بازرسی و جمعی از مسئولین اداری  نمونه برداری از محصول آفتابگردان جهت اخذ استاندار محصول گواهی شده در طرح توان افزایی زنان روستایی و عشایری انجام شد.

جوادی بایگی با بیان اینکه این نمونه برداری در در بخش مود چاه ماژانی به وسعت دو هکتار صورت پذیرفته است، افزود: در این مزرعه از سموم شیمیایی استفاده نشده و فقط از کودهای ریز مغذی طبق استانداردها استفاده شده است.

وی اظهار داشت: امید است با اخذ مجوز استاندارد جهت افزایش تولیدات محصول گواهی شده وسالم گام موثری برداشته شود و انگیزه ای برای سایر تولیدکنندگان شهرستان باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید