Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از فعالیت ۲۳۸ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در خراسان‌جنوبی خبر داد و گفت: نامگذاری روز جهانی زن روستایی به واسطه تأکید بر نقش زنان جوامع روستایی در تأمین امنیت غذایی است.

بوم بازار مجازی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، شراره شیبانی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد جمعیت روستایی خراسان‌جنوبی را زنان تشکیل می‌دهند، بیان‌کرد: نرخ مشارکت اقتصادی این زنان ۲۲ درصد و با ۵۰ درصد سهم اشتغال است.

وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از سال ۸۴ در خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: در حال حاضر دومین استان از نظر تعداد صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی هستیم که بی‌شک منجر به ایجاد اشتغال و دسترسی زنان روستایی به منابع مالی می‌شود.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: تلاش کرده‌ایم با ایجاد نمایشگاه‌ها و غرفه‌های فروش موقت در مناسبت‌های مختلف و ایجاد بوم بازارها زمینه فروش تولیدات زنان روستایی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۱۴ بوم بازار در خراسان‌جنوبی در سال گذشته ایجاد کردیم، اظهار داشت: در شرایط کرونایی به سمت راه‌اندازی بوم بازارهای مجازی حرکت کرده‌ایم.

شیبانی با اشاره به اینکه از سال ۸۴ تاکنون ۲۳۸ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی ایجاد شده است، بیان‌کرد: این صندوق‌ها هدفمند شده و سه صندوق حمایت از زنان روستایی در خوسف، سرایان و درمیان به ثبت رسید.

وی اظهار کرد: یکی از پروژه‌هایی که با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و دفتر امور بانوان استانداری خراسان جنوبی و سازمان استاندارد پیگیری کردیم تولید محصول گواهی شده با مشارکت زنان روستایی بود که بسیار ارزشمند است.

مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: هر ساله یک برنامه آموزشی در حوزه برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای زنان روستایی داریم.

شیبانی در زمینه استانداردسازی تولیدات زنان روستایی برای ایجاد رقابت در بازارهای صادراتی گفت: در این راستا نیز بر اساس دستورالعمل‌ها آموزش‌هایی به زنان روستایی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان استاندارد استفاده از کود و در نهایت تولید محصول سال داده شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید