Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه بوجاری و ضدعفونی بذور گندم و جو خود مصرف قبل از کاشت ضروری است، گفت :کشاورزان استان بهتر است برای کشت گندم، از بذور اصلاح شده استفاده کنند زیرا این بذورعلاوه بر ضدعفونی دارای شناسنامه اند و مشخص است که به کدام بیماری مقاوم و متحمل هستند.

اهمیت ضدعفونی و بوجاری بذور گندم و جو قبل از کاشت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مهدی یوسفی گفت: کشاورزان در استفاده از ارقام مختلف بذر دقت کنند و بذور مورد نیاز خود را از شرکت‌های تولید بذر مطمئن و مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی تهیه کنند.

وی تاکید کرد: با استفاده از دستگاه‌های بوجاری می‌توان بذرغلات را به منظور پاکسازی از بذور علف‌های هرز ومواد خارجی از قبیل سنگریزه وسایرمواد ناخالص دیگر تمیز کرد و اگر این عمل انجام نشود، وجود این ناخالصی ها، سبب مسدود شدن نازل‌های بذر کار شده و ریزش بذر را در زمان کاشت با مشکل مواجه می‌کند و مزرعه تراکم مناسبی نخواهد داشت وعلاوه بر این وجود بذور علف های هرز همراه با بذور باعث آلوده شدن مزرعه شده که در نهایت، کاهش عملکرد را به دنبال داشته و هزینه مبارزه با علف‌های هرز نیز به سایر هزینه‌های تولید اضافه خواهد شد بنابراین ضروری است قبل از کاشت، بذر کاملا پاک و تمیز باشد و بوجاری بذر به خوبی این هدف را محقق می‌کند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: کشاورزان برای جلوگیری از برخی بیماری‌های گندم میبایست توصیه‌های بهزراعی در مورد تراکم کشت را نیز رعایت کرده تا علاوه بر افزایش کیفیت و عملکرد تولید گندم، باعث کاهش میزان آلودگی به انواع بیماریهای قارچی مانند زنگ زرد غلات بدلیل ایجاد تهویه مناسب و کاهش میزان رطوبت روی ساقه و برگها می شود.

یوسفی خاطر نشان کرد: کشاورزان عزیزمیبایست سموم مورد نیاز برای ضدعفونی کردن بذور گندم و جو خود را ازطریق مراجعه به کلینیک های گیاهپزشکی و فروشگاه‌های مجاز سموم تهیه کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یاد آور شد: ضدعفونی اصولی بذور با سموم توصیه شده سبب پیش گیری از آلودگی مزارع به بیماری‌های گیاهی و انواع سیاهکها خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید