Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۱۶ کلینیک گیاه‌پزشکی در خراسان‌جنوبی فعالیت دارد، گفت: در بحث حفظ نباتات بیش از هر چیز ما به کشاورزان از روش‌های مختلف پیش آگاهی می‌دهیم تا از خسارت پیش‌گیری شود.

ضرورت پیش‌آگاهی برای جلوگیری از خسارات در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی با تأکید بر اینکه اصل کار در کنترل آفات روش‌های غیرشیمیایی است، گفت: زمانی از سموم استفاده می‌کنیم که روش‌های غیر شیمیایی تأثیر نداشته باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه برخی از آفات نباتات چون ملخ از جمله آفات عمومی است، گفت: مبارزه با این قبیل آفات بر عهده دولت است ولی در آفات خصوصی تهیه سموم و سم‌پاش بر عهده خود کشاورز است و دستگاه‌های دولتی تنها رصد و پایش آن را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه برخی از شهرستان‌های ما چون درمیان، سربیشه وزیر کوه گرفتار آفت زنگ زرشک هستند، بیان‌کرد: در زمینه مبارزه با این آفت طرح‌هایی نوشته شده ولی چون از آفات خصوصی محسوب می‌شود سرفصل اعتباری خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است.

قوسی با توصیه به کشاورزان مبنی استفاده از خدمات کیلینیک‌های گیاه پزشکی خراسان جنوبی بیان‌کرد: اگر کشاورزی بر اثر توصیه‌های کلینیک گیاه پزشکی دچار خسارت شد، می‌تواند به صورت قانونی خسارت خود را پیگیری کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید