Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۶ شهرستان خراسان‌جنوبی گرفتار آفت سن غلات شده‌اند، اظهار کرد: این افت در گندم کیفیت نان را کاهش می‌دهد و از این جهت در این راستا از سال ۹۴ اقدامات بسیار ارزشمندی صورت گرفت است.

آفت سن غلات در ۶ شهرستان خراسان‌جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مهدی یوسفی بیان کرد: در موضوع مبارزه با آفت ملخ نیز در ۳۰ هزار هکتار از اراضی خراسان‌جنوبی با این آفت مبارزه شده است.

وی با اشاره به‌اینکه این مبارزه در شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، زیرکوه، درمیان، فردوس و خوسف صورت گرفته است، ادامه‌داد: امکان ریزش این آفت در مهر و آبان وجود دارد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: ما آفت و بیماری‌های نوظهوری داریم که کمتر به آن  توجه شده است و از آنجایی که این آفات مربوط به محصولات استراتژیک خراسان‌جنوبی است وظیفه ما را بیشتر می‌کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید