Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: کارگاه آموزشی فرآوری زیتون باهدف توانمند سازی زنان روستایی وترویج کشت زیتون وروش های فرآوری آن وافزایش درآمد کشاورزان وبازارپسندی برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی فرآوری زیتون

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی گفت: باتوجه به مقاومت درخت زیتون به شرایط آب وهوایی منطقه و برای تشویق باغداران وکشاورزان در راستای توسعه باغات زیتون و  افزایش درآمد کشاورزان باکمک از ظرفیت بانوان وتوانمندسازی زنان روستایی کارگاه آموزش فرآوری زیتون برگزار شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه ادامه داد: این کارگاه با حضور تعدادی از بانوان و اعضای صندوق خرد زنان در محل برگزاری جلسات صندوق خرد اعتباری زنان روستایی درح تشکیل شد که این دوره باحضور کارشناسان مروج پهنه، مراحل فرآوری زیتون وتهیه زیتون شور آموزشات لازم ارایه شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید