Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، روش‌های کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار را معرفی کرد.

چگونه کرم گلوگاه انار را مدیریت کنیم؟

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان در خصوص روش‌های کنترل و مبارزه با کرم گلوگاه انار گفت:  از آنجا که کرم گلوگاه انار تخم های خود را داخل تاج میوه می گذارد، مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن بوده و از طرف دیگر سمپاشی در باغات انار باعث از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفات بخصوص کنه ها می شود.

مهدی یوسفی افزود: برای کنترل این آفت باید مجموعه ای از روش‌های مبارزه را به‌کار گرفت که اصطلاحاً به این روش مدیریت تلفیقی کنترل آفت گفته می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به روش های به زراعی، بیولوژیکی، فیزیکی و مکانیکی اشاره کرد و ادامه داد: در روش به زراعی، رعایت فواصل مناسب کاشت، شخم درختان در پائیز، تعیین فواصل مناسب آبیاری با توجه به بافت خاک، سن درخت و شرایط آ ب و هوایی، تغذیه مناسب درختان، استفاده از ارقام مقاوم مانند انار اصفهانی دانه سیاه، کنترل علفهای هرز و هرس علمی درختان همگی کمک می کنند که خسارت آفات، بخصوص کرم گلوگاه انار به حداقل برسد.

وی نیز به روش های فیزیکی و مکانیکی اشاره کرد و گفت: جمع آوری منظم میوه های انار آلوده روی درخت و ریخته شده در کف باغ بصورت همگانی و نگهداری آنها در انبارها یا قفس هایی که با توری ریز پوشیده شده اند، باعث می شود زنبورهای پارازیتوئید از جمله زنبورهای تریکوگراما که آفت را از بین می برد، خارج شده و در باغ پراکنده شوند، اما حشرات بالغ کرم گلوگاه در قفسه انبار حبس شده و از بین بروند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید