Iranian Agriculture News Agency

ییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی از اجرایی شدن 14 طرح تحقیقاتی در زمینه به نژادی گندم و جو آبی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه شهرستان بیرجند خبر داد.

اجرای ۱۴ طرح تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی از اجرایی شدن 14  طرح تحقیقاتی در زمینه به نژادی گندم و جو آبی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: از ابتدای سال زراعی جاری دو هزار و ۵۰۰ ژنوتیپ و لاین‌های پیشرفته و امید بخش گندم و جو در سطح ۳۱ هکتار از اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه برای مطالعه سازگاری اقلام در طور دوره رشد، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.

آرزمجو با بیان اینکه این اقلام در اواخر خرداد برداشت شد، افزود: هدف از اجرای این آزمایشات که در مجموع بین ۱۳ تا ۱۵ سال طول می‌کشد معرفی رقم‌های سازگار با شرایط آب و هوایی و اقلیمی استان است.

وی با بیان اینکه این اقلام متحمل به تنش‌های شوری و خشکی انتهای فصل است گفت: در این طرح‌ها خصوصیات مهم از جمله  ارتفاع بوته، واکنش به سرما و بیماری‌های مهم منطقه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه، یادداشت برداری، توزین و ثبت می‌شود.

رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه با بیان اینکه آزمایشات در چند استان و اقلیم متفاوت انجام و و رقم‌های برتر پس از ۱۳ تا ۱۵ سال اجرای طرح‌های تحقیقاتی معرفی می‌شوند، افزود: با اجرای این طرحها تا کنون، ارقام جو‌های متحمل به شوری با نام‌های مهر، گلشن و خاتم و ارقام گندم‌های متحمل به شوری با نام‌های ارگ، افق، نارین و برزگر معرفی شدند که کشاورزان استان در حال کاشت این نوع رقم‌ها هستند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید