Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه پنبه بیش از سایر محصولات کشاورزی اشتغال‌زایی دارد، بیان کرد: هر هکتار پنبه بین ۷۵ تا ۹۵ روز اشتغال‌زایی برای هر فرد فعال در این حوزه ایجاد می‌کند که این پتانسیل را باید قدر دانست.

برداشت سالانه ۱۷ هزار تن پنبه در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی با بیان اینکه شهرستان بشرویه با سه هزار و ۵۰۰ هکتار بیشترین میزان سطح کشت پنبه در خراسان‌جنوبی را دارد، ادامه داد: در خراسان‌جنوبی هفت هزار و ۱۰۰ هکتار زمین سطح زیر کشت پنبه است که به طور متوسطه سالانه ۱۷ هزار تن محصول پنبه از آن برداشت می‌شود.

وی در زمینه فرآوری محصول پنبه نیز بیان‌کرد: در خراسان‌جنوبی هفت کارخانه در صنعت مرتبط با پنبه فعال هستند که از این تعداد در حال حاضر تنها سه کارخانه فعال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: خراسان‌جنوبی از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید پنبه رتبه پنجم در کشور را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید