Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: شهرستان سربیشه دارای 17عدد استخر دو منظوره به مساحت 38350 مترمربع با تولید 90 تن ماهی گرمابی و3 تن ماهی سردآبی می باشدکه زمینه اشتغال 30 نفررا فراهم ساخته است.

آغاز پرورش ماهی تیلاپیابرای اولین باردرشهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی با بیان اینکه پرورش ماهی تیلاپیا برای اولین بار در سربیشه آغاز و در استخری به مساحت 2025 مترمربع با تعداد 8000 هزارقطعه به صورت رایگان توزیع شد، افزود: تیلاپیا جز ماهیان گرمابی بوده و در مزارع کشورهای مختلف با اقلیم های گرمسیری و نیمه گرمسیری پرورش داده میشود و همچنین این ماهی در برابر بیماری مقاوم و دارای رشد سریع و در تغییرات کیفیت از آب شیرین تا لب شور قابلیت رشد دارد.

وی باشاراه به اینکه دوره پرورش از 120 تا180روز بوده با دمای مطلوب 27 تا30 درجه است، ادامه داد: با توجه به اینکه ماهی تیلاپیا را با روش متراکم و با استفاده از مکانیزاسیون تا 200 قطعه در مترمربع می توان پرورش داد، پیگیرمجوز دادن کلیه استخرهای دو منظوره هستیم.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه  از پیش بینی برداشت حدود 4 تن ماهی خبر داد و اظهار داشت: برای ارائه بچه ماهی تیلاپیا، داشتن مجوز فعالیت پرورش ماهی تیلاپیا مورد نیاز است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید