Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: طی کشت بهاره سال جاری 120هکتار از اراضی کشاورزی سطح شهرستان سربیشه به کشت ذرت علوفه ای اختصاص یافت .

شروع کشت ذرت علوفه ای در اراضی شهرستان سربیشه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی افزود: از آنجایی که شغل بخش عمده از مردم شهرستان سربیشه دامداری میباشد اهمیت توجه به کشت محصولات علوفه ای جهت تامین نیاز دامداران سطح شهرستان وبی نیازی از ورود علوفه از سایر شهرستان هابسیارمهم وحایز اهمیت است.

وی ادامه داد: از این رو 5 تن بذراصلاح شده رقم 704 توسط عامل توزیع بذرشهرستان خریداری شده وکشت از اواسط خردادماه تا اواسط تیرماه در سطح 120 هکتاراز اراضی شهرستان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید